Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
old age starobní
old boy kamarád
old fashioned staromódní
old flame dávná láska
old geezer dědek
old gold tmavě žlutá barva
old lady matka
old maid stará panna
old man kmet
old man stařec
Old Miss Stará slečna
old nick ďábel
old salt námořník
old school stará škola
old style font starodávné písmo
Old Testament Starý zákon
old timer veterán
old times staré časy
Old Town staroměstský
Old Town of Prague Staré Město
old woman stará
old-age starobní
old-fashioned staromódní
old-fashionedness staromódnost
old-gold tmavě žlutá barva
old-maidish staropanenský
old-style zastaralý
old-time starodávný
old-timer veterán
old-timer stařík
old-world týkající se dávné Evropy
olden dávný
Oldenburg Oldenburg
older starší
oldest nejstarší
oldie starý film
oldie stará píseň
oldies staré písně
oldish postarší
oldster stařík
oldster starouš
oldstyle zastaralý
oldy stařík
oleaceous olejovitý
oleaginous slizsky
oleaginous sladký
oleaginous olejový
oleaginous olejovitý
oleaginous olejnatý
oleander oleandr
olecranon olekranon
olefin olefin
olefine olefín
olein olein
oleomargarine oleomargarín
olfaction čichání
olfaction čich
olfactory olfaktorický
olfactory čichový
Olga ženské křestní jméno
olibanum kadidlo
oligarch oligarch
oligarchic oligarchický
oligarchical oligarchický
oligarchy oligarchie
oligobiogenic element oligobiogenní prvek
oligocarbophilic microorganism oligokarbofilní mikroorganismus
oligodactyly oligadaktilie
oligodynamia oligodynamie
oligogenic plant resistance oligogenní odolnost rostliny
oligopolistic oligopolní
oligopoly oligopol
oligosaprobity oligosaprobita
oligotoxicity oligotoxicita
oligotrophic lake oligotrofní jezero

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy