Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
omnipotent všemocný
omnipresence všudypřítomnost
omnipresent všudypřítomný
omniscience vševědoucnost
omniscient vševědoucí
omnisciently vševědoucně
omnivore omnivor
omnivorous všežravý
omophagia omofagie
omphalocele omfalokéla
Omsk město - Rusko
on ve
on v
on u
on při
on na programu
on na
on account of kvůli
on account of pro
on air při vysílání
on all fours po čtyřech
on approval na zkoušku
on approval se souhlasem
on behalf of jménem
on bended knees na kolenou
on board na palubě
on business za účelem
on call okamžitě
on call bez výpovědi
on deck na palubu
on demand na požádání
on drugs na lécích
on duty ve službě
on duty na stráži
on earth na Zemi
on edge na okraji
on fire hořící
on fire v ohni
on foot pěšky
on good terms v dobrých vztazích
on hand na ruce
on her own sama
on his own sám
on it na tom
on land na zemi
on my back na mých zádech
on my deathbed na vlastní smrtelné posteli
on my own vlastní
on one hand na jedné straně
on one s behalf jménem
on principle ze zásady
on probation na zkoušku
on purpose schválně
on purpose záměrně
on relief na podpoře
on request na žádost
on schedule v termínu
on schedule ve lhůtě
on second thoughts po (zralé) úvaze
on second thoughts po zralé úvaze
on second thoughts po opětném rozvážení
on side na straně
on the button na chlp
on the contrary naopak
on the crappy side posraným navrch
on the dot na chlup přesně
on the dot absolutně přesně
on the fly průběžně
on the go v pohybu
on the grounds that s tím že
on the left nalevo
on the left vlevo
on the loose neukázněný
on the loose na volné noze
on the market na trh

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy