Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
asyndetic bezspojkový
At astat
at při
at u
at v
at ve
atactic ataktický
Atalanta Atlanta
Atari Atari (8-bitový počítač)
atavism atavismus
atavistic atavistický
ataxia ataxie
ataxic ataktický
ate jedli
ate eat/ate/eaten
ate jedl
ate snědl
ate his fill najedl se
ate up snědl
ATEGG Advanced Turbine Engine Gas Generator
atelier ateliér
ATEOTLYWBAT At The End Of This Lesson You Will Be Able To
atest atestovat
ATF Advanced Tactical Fighter
atheism bezbožnost
atheism ateizmus
atheist ateista
atheistic ateistický
atheistical ateistický
atheists ateisté
Athena ženské křestní jméno
Athena Aténa
Athens Athény
Athens Atény
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
athlete borec
athlete sportovec
athlete atlet
athletes atleti
athletic sportovní
athletic sportovně založený
athletic atletický
athletically atleticky
athleticism zdatnost
athletics lehká atletika
athletics atletika
athrophy atrofie
athwart napříč
athwart šikmo
Atlanta Atlanta
Atlantic atlantický
Atlantic Atlantik
Atlantic atlantský
Atlantic atlantský oceán
Atlantic Ocean Atlantický oceán
Atlantis Atlantis
atlas atlas
ATM bankomat
ATM card bankomatová karta
atmometer výparoměr
atmometer atmometr
atmosphere ovzduší
atmosphere atmosféra
atmospheres atmosféry
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atoll korálový ostrov
atoll atol
atom atom
atom bomb atomová bomba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy