Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
one another jeden druhého
one at a time jeden po druhém
one born every minute každou minutu se někdo narodí
one by one po jednom
one by one jeden za druhým
one by one jeden po druhém
one can lze
one cannot nelze
one hundred jedno sto
one more ještě jeden
one of the boys jeden z chlapců
one on one jeden na jednoho
one pair of jedny
one percent jedno procento
one s own svoji
one set jedny
one shot neperiodický
one shot jednorázový
one thousand jeden tisíc
one-click na jedno kliknutí
one-dimensional jednorozměrný
one-eyed jednooký
one-half polovina
one-horse malý a nedůležitý
one-liner jednořádkový např. program
one-man samostatný
one-man individuální
one-millionth jedna milióntina
one-ninth jedna devítina
one-off jednorázový
one-on-one jeden na jednoho
one-piece jednodílný
one-seventh jedna sedmina
one-shot neperiodický
one-shot jednorázový
one-shot sampling jednorázový odběr vzorku(vody)
one-sided jednostranný
one-sided nerovný
one-sidedly jednostranně
one-sidedness jednostrannost
one-sixth jedna šestina
one-step druh tance
one-third jedna třetina
one-thousandth jedna tisícina
one-time bývalý
one-to-one vzájemný
one-track specializovaný
one-track road jedno-proudá silnice
one-track vehicle jednostopé vozidlo
one-upmanship snaha trumfnout kolegy
one-way nevratný
one-way jednosměrný
one-way road jednosměrná komunikace
one-way street jednosměrná ulice
one-way trade jednostranný obchod
one-way traffic jednosměrný provoz
one-way traffic jednosměrný provoz
Oneida okres v USA
Oneida ženské křestní jméno
oneness singularita
oneness ojedinělost
oneness jednotnost
oneness jedinečnost
oneness jednota
onerous tíživý
onerous onerózní
onerous obtížný
onerous těžký
ones jednoho
oneself se
oneself sebou
oneself sama
oneself sobě
oneself si
oneself sebe

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy