Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
oneself sám
one´s own svoje
one´s own svá
one´s own své
one´s own vlastní
one´s own svůj
ongoing pokračující
ongoing nepřerušený
ongoing stále pokračující
ongoing právě probíhající
onion cibule
onions cibule
online online
onlooker divák
only teprve
only pouze
only jenže
only jenomže
only jenom
only jen
only
only jediný
only a pouhý
only at that time teprve
only thing jediné
ONNA Oh No
ONNTA Oh No
onomatopoeia zvukomalba
onomatopoeia onomatopoie
onomatopoeic zvukomalebný
Onondaga okres v USA
ONR Office of Naval Research
onrush nápor
onscreen televizní
onscreen jsoucí na obrazovce
onscreen filmový
onset začátek
onset počátek
onshore suchozemský
onshore pevninský
onside ne v ofsajdu
onslaught nápor
onslaught útok
onstage na scéně
onstage jevištní
Ontario město - Spojené státy americké
Ontario okres v USA
onto na
ontogenesis ontogeneze
ontogenetic ontogenetický
ontogeny ontogeneze
ontogeny vývoj jedince
ontological ontologický
ontologically ontologicky
ontology ontologie
onus břemeno
onus povinnost
onward vpřed
onward kupředu
onwards směrem
onwards na
onwards dál
onwards kupředu
onwards vpřed
onwards dopředu
onymous neanonymní
onyx polodrahokam onyx
onyx onyx
OO Over and Out
oocyte oocyt
oodles spousta
oogenesis ovogeneze
ooh ó
oolitic oolitický
oops hopla!

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy