Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
oops aj!
OOSOOM Out Of Sight
OOTB Out Of The Box
OOTC Obligatory On Topic Comment
ooze bláto
ooze bahno
ooze stékat
ooze kal
oozed vytékal
oozed stékal
oozed prosakoval
oozing vytékání
opacification zakalení
opacity neprůsvitnost
opal opál
opalescence opalescence
opalescent zářící
opalescent opalizující
opaline opálový
opals opály
opamp operační zesilovač
opaque neprůsvitný
opaque neprůhledný
opaque matný
opaqueness neprůhlednost
OPEC. OPEC
Opel Opel
open rozevřít
open otevřeno
open upřímný
open zahájit
open otvírat
open odkrýt
open odhalit
open nechráněný
open nekrytý
open širý
open otevírat
open otevřít
open otevřený
open access otevřený (volný) přístup
open air venku
open air pod širým nebem
open and shut vyložený
open and shut jednoznačný
open association otevřené společenstvo (botanika
open circuit otevřený okruh
open collecting drain sběrný odvodňovací příkop
open collecting drainage ditch sběrný odvodňovací příkop
open credit otevřený úvěr
open day den otevřených dveří
open drain odvodňovací příkop
open fire zahájit palbu
open fireplace otevřené ohniště
open inflation zjevná inflace
open interval otevřený interval
open letter otevřený dopis
open loop recycling otevřená externí recyklace
open market otevřený trh
open market operations operace na volném trhu
open market operations oprace na otevřeném trhu
open sandwich obložený chlebíček
open secret veřejné tajemství
open space prostranství
open system otevřený systém
open to criticism otevřený kritice
open trade otevřený obchod
open up zpřístupnit
open up uvolnit
open up odhalit
open up otevřít
open up odkrýt
open-air venku
open-air pod širým nebem
open-air cinema letní kino

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy