Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
open-and-shut jednoznačný
open-cut mining povrchové dobývání
open-ended časově neomezený
open-eyed s otevřenýma očima
open-eyed bdělý
open-handed štědrý
open-handedness štědrost
open-loop recycling otevřená externí recyklace
open-minded vnímavý
open-minded objektivní
open-minded nepředpojatý
open-mindedness nezaujatost
open-mouthed udivený
open-mouthed s otevřenými ústy
open-plan budova mající velké místnosti
open-side část hřiště na rugby
open-source otevřený zdrojový kód
opencast povrchový
opened otevřené
opened otevřený
opened otevřel
opener otvírák
opener otvírač
openhanded štědrý
openhandedness štědrost
opening zahájení
opening otvor
opening mezera
opening mýtina
opening otvírací
opening paseka
opening příležitost
opening úvodní
opening začátek
opening zahajovací
opening otevírací
opening otevření
opening volné místo
openings zahájení
openings volná místa
openly upřímně
openly otevřeně
openmindedness nezaujatost
openmouthed udivený
openmouthed s otevřenými ústy
openness upřímnost
openness otevřenost
opens otevírá
opens otevře
openside část hřiště na rugby
opera opera
opera glasses kukátko
opera house opera
operability provozuschopnost
operable operovatelný
operable operabilní
operand operand
operands operandy
operas opery
operate fungovat
operate provozovat
operate pracovat
operate ovládat
operate operovat
operate obsluhovat
operate běžet
operate účinkovat
operate spravovat
operated spravovaný
operated řízený
operated provozovaný
operated ovládaný
operated obsluhovaný
operates operuje
operates řídí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy