Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
operatic operní
operating provozní
operating fungování
operating operační
operating cost náklady na provoz
operating instructions návod k použití
operating room operační sál
operating surgeon operující chirurg
operating system operační systém
operation provozování
operation proces
operation postup
operation ovládání
operation obsluha
operation funkce
operation fungování
operation operace (v systému)
operation působení
operation operace
operation řízení
operation činnost
operation frequency provozní frekvence
operation stronghold podpora pracovního postupu
operational provozní
operational funkční
operational operační
operational amplifer operační zesilovač
operational antierosion measure provozní protierozní opatření
operational erosion control measure provozní protierozní opatření
operational performance indicator indikátor profilu provozu
operationally provozně
operations operace
operative operativní
operatives tajní agenti
operator operatér
operator telefonista
operator telefonistka
operator spojovatelka
operator operátor
operators operátoři
operculum příklopka
operculum víčko
operculum operkulum
operculum skřele
operetta opereta
ophelimity Ofelimita (měřítko preferencí)
ophthalmic optický
ophthalmologist oftalmolog
ophthalmologist oční lékař
ophthalmology oční lékařství
ophthalmoscope oftalmoskop
opiate opiát
opiates opiáty
opine vyjádřit
opinion vyjádření
opinion stanovisko
opinion smýšlení
opinion přesvědčení
opinion náhled
opinion mínění
opinion úsudek
opinion posudek
opinion názor
opinionated tvrdohlavý
opinionative neústupný
opinions názory
opioid opiový
opisthorchiasis opistorchiáza
opium opium
OPL Obvious Panty Line
OPM Other People s Money
OPO Optical Parametric Oscillator
opossum vačice
OPP Other People s Problems
Oppenheimer Oppenheimer

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy