Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
opponency oponentura
opponent soupeř
opponent oponent
opponent protivník
opponent protihráč
opponents soupeři
opponents oponenti
opponents protihráči
opportune vhodný
opportune příhodný
opportunely vhodně
opportunely příhodně
opportunism oportunismus
opportunist oportunista
opportunistic oportunistický
opportunistically oportunisticky
opportunities příležitosti
opportunity příležitost
opportunity možnost
oppose čelit
oppose odporovat
oppose postavit se proti
oppose postavit
oppose být proti
oppose vzdorovat
oppose protiklad
oppose oponovat
opposed protilehlý
opposed oponoval
opposed odporoval
opposed oponovat
opposes oponuje
opposing antagonistický
opposing protikladný
opposite opačný
opposite protějšek
opposite protiklad
opposite protilehlý
opposite protichůdný
opposite protější
opposite opak
opposite naproti
opposite proti
opposite number kolega
opposite sides protější strany
oppositely protilehle
opposites protějšky
opposites opaky
opposition odpor
opposition opozice
oppositional odporující
oppress utlačovat
oppress utiskovat
oppress deptat
oppressed utlačovaný
oppressed utiskovaný
oppressing utlačování
oppressing utiskování
oppression potlačování
oppression utlačování
oppression útisk
oppression tíseň
oppression útlak
oppressive utiskující
oppressive tyranský
oppressive utlačující
oppressive tvrdý
oppressive tíživý
oppressive represivní
oppressive dusný
oppressive depresivní
oppressively dusně
oppressiveness utlačovanost
oppressor utlačovatel
oppressors utlačovatelé

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy