Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
opus opus
or respektive
or neboli
or či
or nebo
or i
or anebo
or else jinak
or else anebo
or more precisely respektive
orache lebeda
oracle věštec
oracle typ databázového systému
oracle věštírna
oracular záhadný
oral ústní zkouška
oral orální
oral ústní
oral agreement ústní dohoda
oral exam ústní zkouška
oral examination ústní zkouška
orally ústně
orang-utan orangutan
orange pomerančový
orange oranžový
orange pomeranč
orange juice pomerančový džus
orangeade oranžáda
orangery skleník
oranges pomeranče
orangutan orangutan
orangutang orangutan
oration smuteční projev
orator řečník
oratorical řečnický
oratorio oratorium
oratory řečnické umění
oratory oratoř
oratory oratorium
orb oční bulva
orb koule
orbicular okrouhlý
orbit obíhat
orbit sféra
orbit oběžná dráha
orbit dráha
orbit period oběžná doba
orbital orbit
orbital orbitální
orbital orbital
orbital okružní
orbital oběžný
orbiter raketoplán
orbiter družice
orbiter umělá družice
orbiting obíhání
orbiting obíhající
orbits orbity
orbits oběžné dráhy
orca kosatka
orchard sad
orchards sady
orchestra orchestr
orchestral orchestrální
orchestras orchestry
orchestrate instrumentovat
orchestrate organizovat
orchestrated zorganizovaný
orchestration orchestrace
orchestration instrumentace
orchestrator skladatel hudby orchestru
orchid orchidea
orchid orchidej
orchidalgia orchidalgie
orchids orchideje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy