Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
orchis varle
orchis druh orchidee
ordain vysvětit
ordain určit
ordain ustanovit
ordained vysvětlený
ordained nařízený
ordeal utrpení
order vyhláška
order směrnice
order skupina
order rozkaz
order příkaz
order pravidlo
order postup
order posloupnost
order poručit si
order druh
order systém
order uspořádání
order velet
order přikázat
order povel
order stupeň
order objednávat
order uspořádat
order zakázka
order nařízení
order řád
order rozkazovat
order rozkázat
order pořadí
order pořádek
order poručit
order objednávka
order objednat
order seřadit
order nařídit
order of magnitude řád
order of the day heslo dne
order party objednatel
order sb. about buzerovat (někoho)
ordered přikázaný
ordered nařízený
ordered objednaný
ordering uspořádání
ordering řazení
ordering organizace
ordering objednávání
orderings uspořádání
orderless nepořádný
orderliness uspořádanost
orderly ukázněný
orderly uspořádaný
orderly upravený
orderly ukázněně
orderly spořádaně
orderly řádný
orderly pořádný
orders zakázky
orders příkazy
orders objednávky
ordinal řádový
ordinal pořadový
ordinal measurement ordinální měření (měření podle pořadí)
ordinal number řadová číslovka
ordinal number pořadové číslo
ordinance vyhláška
ordinance rozhodnutí
ordinances vyhlášky
ordinances nařízení
ordinands svěřenci
ordinarily zpravidla
ordinarily obvykle
ordinarily normálně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy