Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
atomic atomový
atomic bomb atomová bomba
atomic clock atomové hodiny
atomic energy atomová energie
atomic number atomové číslo
atomic weight atomová hmotnost
atomically atomicky
atomicity atomizace
atomisation atomizace
atomism atomizmus
atomistic atomistický
atomistic atomický
atomization atomizace
atomize atomizovat
atomized být atomizováno
atomizer rozprašovač
atomizer atomizér
atomizing rozprašování
atoms atomy
atonal atonální
atonality atonalita
atone odčinit
atone usmířit
atoned usmířil
atoned odčinil
atoned napravil
atonement náprava
atones odčiní
atonia atonie
atonia chabost svalů
atonic atonický
atop nahoře
atoxic atoxický
atrabilious trudnomyslný
atresia atrézie
atria předsíně
atria dvorce
atrial atriový
atrioventricular atrioventrikulární
atrium atrium
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
atrocities zvěrstva
atrocities ohavnosti
atrocity krutost
atrocity zvěrstvo
atrocity ukrutnost
atrophic zakrnělý
atrophic atrofický
atrophied atrofický
atrophied zakrnělý
atrophy atrofovat
atrophy atrofie
atrophy zakrnění
atropine atropin
attaboy dobrá práce!
attach upevnit
attach přilepit
attach napojit
attach připojit
attach připevnit
attach přiložit
attach importance přisuzovat důležitost
attach to připevnit k
attachable připojitelný
attachable připevnitelný
attache aktovka
attache atašé
attached připojený
attached připojil
attached přiložen

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy