Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
organs orgány
organza organtýn
organza druh tkaniny
orgasm orgasmus
orgasmic orgazmický
orgiastic orgiastický
orgies orgie
orgulous pysny
orgy orgie
orgy obřady
oriel arkýř
orient orientovat
orient orientální
Orient Orient
oriental orientální
orientalism orientální
orientalist orientalista
Orientalize orientalizovat
orientate směřovat
orientate orientovat
orientate oneself zorientovat se
orientated zaměřený
orientated orientovaný
orientation orientace
orientation of landscape usměrňování krajiny
orientations orientace
oriented směřující
oriented orientovaný
orienteering orientační běh
orifice otvor
origami origami
origin vznik
origin počátek
origin původ
original zdrojový
original originální
original originál
original výchozí
original původní
originality originalita
originally původně
originals originály
originate vzniknout
originate vyvolat
originate vytvořit
originate in pocházet z
originated zrozený
originated vzniklý
originated vyvolaný
originated vytvořený
originates vzniká
originates vyvolává
originating vyvolávající
originating vytvářející
origination původ
origination stanovení původu
originator tvůrce
originator původce
originators původci
origins původy
origins počátky
oriole žluva
Orion Orion
orison modlitba
Orlando Orlando
Orleans Orleans
orm norma
ormolu pozlátko
ormolu z pozlaceného kovu
ornament ozdoba
ornament ornament
ornamental ozdobný
ornamental ornamentální
ornamentation zdobení
ornamentation výzdoba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy