Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ornate zdobný
ornate ozdobený
ornately ozdobně
ornately ozdobeně
ornithine ornithin
ornithological ornitologický
ornithologist ornitolog
ornithology ornitologie
ornithopter ornitoptéra
ornithopter křídelník
orographic orografický
orography orografie
oroide oroid
orology orologie
orotund zvučný
orotund pompézní
orotund úžasný
orotundity zvučnost
orphan sirotek
orphanage sirotčinec
orphaned osiřelý
orphanhood osiřelost
orphans sirotci
Orr Orr
orrery planetostroj
orris druh rostliny
ORTA Office of Research and Technology Applications
Ortega Ortega
orthoclase ortoklas
orthodontia ortodontie
orthodontist ortodoncista
orthodox pravověrný
orthodox ortodoxní
orthodoxy pravověrnost
orthognathous ortognantní
orthogonal kolmý
orthogonality ortogonalita
orthogonally ortogonálně
orthographic ortografický
orthographic pravopisný
orthographical ortografický
orthographically ortograficky
orthography pravopis
orthography ortografie
orthokinetic coagulation ortokinetická koagulace (vodárenství)
orthonormal ortonormální
orthopaedic ortopedický
orthopedical ortopedický
orthorhombic rombický
ORV vozidlo
Orville mužské křestní jméno
oryx přímorožec
os kost
OS operační systém
os breve kost krátká
os capitatum kost hlavatá
os frontale kost čelní
os hamatum kost hákovitá
os hyoideum jazylka
os ischii kost sedací
os longum kost dlouhá
os nasale kost nosní
os palatinum kost patrová
os pubis kost stydká
os sphenoidale kost klínová
os zygomaticum kost jařmová
OSA Optical Society of America
Osage okres v USA
Osbaldo Andreas
Osborn Osborn
Osborne Osborne
Oscar Oscar
oscillate oscilovat
oscillate kmitat
oscillating oscilování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy