Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
oscillating kmitání
oscillation oscilace
oscillation kolísání
oscillation kmitání
oscillations oscilace
oscillations kmitání
oscillator oscilátor
oscillatory oscilační
oscillogram oscilogram
oscillograph oscilograf
oscilloscope osciloskop
osculate pusinkovat
osculate líbat
osculation líbání
OSD Office of the Secretary of Defense
OSD(C) Office of the Secretary of Defense (Comptroller)
Osgood Osgood
Oshawa město - Kanada
osier vrbový prut
OSIF Oh S---
OSIM Oh Shoot It s Monday
OSINT Open Source Intelligence
Osiris egyptský bůh podvětí
Oslo hl.m. - Norsko
osmium osmium
osmoregulation osmoregulace
osmose osmóza
osmosis osmóza
osmotic osmotický
osmotic pressure osmotický tlak
OSO Offensive System Operator
OSP optimální udržitelná populace
osprey orlovec říční
osseous kostní
osseous kostěný
ossicle kůstka
ossification kostnatění
ossifrage orlovec říční
ossify zkostnatět
ossify osifikovat
ossuary kostnice
ostensible zdánlivý
ostensible předstíraný
ostensibly zdánlivě
ostensibly údajně
ostentation okázalost
ostentatious okázalý
ostentatiously okázale
osteoarthritis osteoartritida
osteoblast osteoblast
osteopath osteopat
osteopathy osteopatie
osteoporosis osteoporóza
osteotomy protětí kosti
ostinato riff
ostler podkoní
ostracise vyloučit ze společnosti
ostracised vyloučený ze společnosti
ostracism ostrakismus
ostracism vyobcování
ostracism ignorování
ostracitize vyobcovat
ostracize vyobcovat
ostracize vyloučit ze společnosti
Ostrander Ostrander
ostrich pštrosí
ostrich pštros
ostriches pštrosi
OSU Officially Sanctioned User
Oswald Oswald
OSY optimální udržitelný výnos
OT Off Topic
OT&E Operational Test and Evaluation
OT1H On The One Hand
otalgia bolest ucha

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy