Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
OTBE Over Taken By Events (orig. military)
OTD Out The Door
OTF On The Floor
OTH Over The Horizon
OTH-B Over-the-Horizon Radar Backscatter
other ostatní
other jiný
other druhý
other další
other opačný
other than jiný než
other things (being) equal ostatní věci stejné (ceteris paribus)
other waste ostatní odpad
other way round opačně
otherness rozdílnost
others jiní
others další
otherwise jinak
otherwise jinak
otherwise sice
otherworldly na věčnosti
otic ušní
otiose zbytečný
otiose planý
otiose nečinný
otiose bezúčelný
Otis Otis
otitis ortitida
OTK Over The Knee
OTL Out To Lunch
otoganglion otoganglion
OTOH On The Other Hand
otology ušní lékařství
OTOOH On The Other Other Hand
Ott Ott
Ottawa hl.m. - Kanada
Ottawa okres v USA
otter vydra
otters vydry
OTTH On The Third Hand
Otto Otto
ottoman pohovka
ottoman podnožka
ottoman otoman
Ottoman otomanský
OTTOMH Off The Top Of My Head
OTTOMHAROO Off the Top of My Head and Rolling Out of Bounds
OTW On The Whole
Ouagadougou hl.m. - Burkina Faso
oubliette hladomorna
ouch au
ought měl bych
ought bys měl
ought by měl
ought to měl by
ounce unce
ounces unce
our naše
our naši
our náš
our daily bread chléb náš vezdejší
ourn přerušit
ourn odročit se
ourn odročit
ourn odložit
ourn odebrat se kam
ourn for odložit dokončení
ourned odročený
ourning přerušování
ournment přerušení
ournment odročení
ournment odložení
ournment odklad
ours náš
ourselves my sami

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy