Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ourselves sebe
ouse rent činže
oust vyhnat
oust odstranit
oust zbavit (se)
oust vypudit
ousted vyhnaný
ousted vyhnal
ouster vyhoštěnec
ouster vyhoštění
out vypnutý
out pryč
out aut
out vně
out mimo
out ven
out venku
out and out naprostý
out and out skrz naskrz
out from curiosity ze zvědavosti
out loud nahlas
out of ze
out of z
out of vedoucí z
out of mimo
out of breath zadýchaný
out of breath udýchaný
out of breath bez dechu
out of context vytržený z kontextu
out of control neovladatelně
out of curiosity ze zvědavosti
out of hand přímo z ruky
out of luck nemající štěstí
out of order nefungující
out of order v nepořádku
out of order mimo provoz
out of place nevhodný
out of place nepříhodný
out of place nemístný
out of print rozebraný
out of question nepochybný
out of range mimo rozsah
out of range mimo dostřel
out of sight z dohledu
out of the blue z čista jasna
out of the question vyloučeno!
out of tune falešně
out of tune falešný
out of tune rozladěný
out of whack rozbitý
out of whack v nepořádku
out of work nezaměstnaný
out of work bez zaměstnání
out of work bez práce
out to lunch mimo kontakt s realitou
out-and-out skrz naskrz
out-of-court mimosoudní
out-of-date zastaralý
out-of-door venkovní
out-of-pocket placený z vlastní kapsy
out-of-the-way odlehlý
out-of-the-way zastrčený
out-of-the-way zapadlý
out-of-the-way neobvyklý
out-of-the-way zvláštní
out-of-the-way bizarní
out-of-town venkovský
out-tray box na dopisy k odeslání
out-turn výtěžek
out-turn celková výroba
outage výpadek
outargue přehádat
outback vnitrozemí Austrálie
outbalance převažovat
outbalance převážit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy