Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
outbid nabídnout více
outbid trumfnutý
outboard přívěsný např. motor
outbound odchozí
outbreak propuknutí
outbreak výbuch
outbreak vypuknutí
outbreaks propuknutí
outbuilding přístavek
outbuilding přístavba
outburst výbuch
outburst vzplanutí
outburst vypuknutí
outburst propuknutí
outburst meteorický déšť
outcast vyděděnec
outcast vyvrhel
outcast psanec
outcast štvanec
outcaste vyloučený
outclass zastínit
outclass převyšovat
outclass předstihnout
outclass deklasovat
outclass předčit
outcome závěr
outcome výsledek
outcome efficiency. efektivnost výstupu
outcomes závěry
outcomes výsledky
outcrop výchoz
outcrop nečekaný výskyt
outcry výkřik
outcry protest
outcry pobouření
outcry bouře hněvu
outdated zastaralý
outdated překonaný
outdated nemoderní
outdistance předstihnout
outdistance předhonit
outdistance předběhnout
outdo překonávat
outdo překonat
outdone překonaný
outdoor venkovní
outdoor konaný venku
outdoor nezastřešený
outdoor museum skanzen
outdoors venku
outer zevnější
outer venkovní
outer externí
outer vnější
outer space vesmír
outer space meziplanetární prost
outer space kosmos
outer-rim vnější
outermost nejzevnější
outfall odtok
outfall ústí řeky
outfield část hřiště
outfight předčit v boji
outfit oděv
outfit vybavit
outfit vybavení
outfit výstroj
outfits vybavení
outfits úbory
outfits oblečení
outfitter obchodník s konfekcí
outflank obklíčit
outflow odliv
outflow odtok
outflow výtok

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy