Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
outflow cofferdam podtrubní jáma
outflow rate odtok
outfox přechytračit
outgo nadejít
outgoing vycházející
outgoing odcházející
outgoing výjimečný
outgoings výdaje
outgoings režie
outgrew vyrostl
outgrow vyrůst
outgrown přerostl
outgrowth výrůstek
outgrowth následek
outguess odhadnout
outhouse latrína
outhouse kůlna
outing vycházka
outings výlety
outlander cizák
outlandish zvláštní
outlandish zastrčený
outlandish výstřední
outlandish exotický
outlast přečkat
outlaw štvanec
outlaw zločinec
outlaw vyhnanec
outlaw psanec
outlaw bandita
outlawed nezákonný
outlawry vypovězení
outlawry vyhoštění
outlawry protizákonnost
outlaws psanci
outlay výdaj
outlay vydání
outlet výpust
outlet prodejna
outlet výtok
outlet otvor
outlet drainage canal odpadní kanál
outlet pond sewer odpadní rybniční stoka
outlet shop prodejna
outlets vývody
outlets ventily
outlets prodejny
outlier outsider
outline nastínit
outline naznačit
outline naskicovat
outline vysvětlit
outline ukázat
outline směrnice
outline skica
outline přehled
outline osnova
outline návod
outline nárys
outline nástin
outline hranice
outline kontura
outline načrtnout
outline obrys
outlined obtažen
outlined načrtnut
outlines obrysy
outlining načrtávání
outlive přežívat
outlive přežít
outlived přežil
outlook rozhled
outlook názor
outlook vyhlídka
outlook výhled

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy