Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
outlook náhled
outlying vzdálený
outlying odlehlý
outmanoeuvre vymanévrovat
outmanoeuvre přechytračit
outmatch předčit
outmoded zastaralý
outmost nejzevnější
outmost nejokrajovější
outmost nejkrajnější
outnumber převýšit počtem
outnumber přečíslit
outnumbered přečíslený
outpace předstihnout
outpatient ambulantní pacient
outperform překonat
outplacement uvedení zaměstnance do firmy
outplacement převedení
outplay hrát lépe
outpost základna
outpost pobočka
outpost stanoviště
outpouring výlev
outpourings citové výlevy
outprice vyřadit někoho v cenové konkurenci
output výroba
output výkon
output produkt
output celková výroba
output výstupní
output výstup (systému)
output výstup
output výsledek
output výtěžek
output produkce
output objem výroby
output vyrábět
output element výstupní prvek (systému)
output gap výrobní mezera
output measures of economic growth měření ekonomického růstu na výstupu
output stage výstupní stupeň
outputs výstupy
outputs produkty
outputting produkující
outrage urážka
outrage znásilnit
outrage pobouřit
outraged rozhořčený
outraged pobouřený
outrageous nemravný
outrageous urážlivý
outrageous přehnaný
outrageous hrubý
outrageous ostudný
outrageously strašně
outrageously ohavně
outran předstihl
outran předběhl
outreach přesáhnout
outride předjet
outrider motocyklová eskorta
outrider koňská eskorta
outrigger vahadlo
outrigger krakorec
outright úplně
outright upřímný
outright rovnou
outright přímý
outright otevřený
outrun předstihnout
outrun předběhnout
outs odhaluje
outset začátek
outshine zastínit
outshone zastínil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy