Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
outside zevnější
outside venkovní
outside exteriér
outside vnější strana
outside vně
outside venek
outside externí
outside vnějšek
outside vnější
outside ven
outside venku
outside mimo
outside of vnější část
outside the theatre před divadlem
outsider outsider
outsider ten
outsider nezasvěcenec
outsider laik
outsiders outsideři
outsize obrovský
outsize nadměrně veliký
outsize nadměrný
outsized nadměrně velký
outskirt okraj
outskirts okolí
outskirts předměstí
outsmart přelstít
outsmart zvítězit chytrostí nad
outsmart přechytračit
outsold prodával více než ostatní
outsource zadávat subdodavatelské zakázky
outsources zadává subdodavatelské zakázky
outsourcing využívání subdodavatelských vztahů
outsourcing metoda zadávání subdodavatelských závazků
outspend utratit nad limit
outspoken otevřený
outspoken upřímný
outspokenly upřímně
outspokenness upřímnost
outspread roztažený
outstanding vyjímečný
outstanding výtečný
outstanding vynikající
outstanding amount nezaplacená suma
outstanding balance nezaplacený zůstatek
outstanding debt pohledávka
outstandingly výborně
outstandingly pozoruhodně
outstation zapadákov
outstations zapadákovy
outstay zůstat příliš dlouho
outstretch roztáhnout
outstretch rozpřáhnout
outstretch napnout
outstretched natažený
outstrip předčit
outturn výtěžek
outturn celková výroba
outvie předstihnout
outvote přehlasovat
outvoted přehlasovaný
outward viditelný
outward zřejmý
outward porvchní
outward vnější
outward vně
outwardly zevně
outwardly navenek
outwardness vnějškovost
outwards navenek
outwear smazat
outwear setřít
outwear přetrvat
outweigh vyvážit
outweigh převážit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy