Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
attached organism nárost (voda)
attached to přiložen k
attaching připojování
attachment připojení
attachment náklonnost
attachment příloha
attachments přílohy
attack přepadnout
attack kritizovat
attack napadení
attack útočící
attack zaútočit
attack útočný
attack útok
attack útočit
attack napadnout
attack napadat
attackable napadnutelný
attackable rezavějící
attacked zasažený
attacked přepadený
attacked napadený
attacker útočník
attackers útočníci
attacking útočení
attacks útoky
attagirl dobrá práce!
attain nabýt
attain nabyl
attain dosáhnout
attain docílit
attainability dosažitelnost
attainability dostupnost
attainable dosažitelný
attainably dosažitelně
attained dosažený
attained docílený
attainment znalosti
attainment vzdělání
attainment docílení
attainment dosažení
attains dosahuje
attaint zneuctít
attempt pokusit se o
attempt zkusit
attempt pokus
attempt pokoušet se
attempt pokusit se
attempted pokus o
attempted murder pokus o vraždu
attempting pokoušení se
attempts pokusy
attend docházet
attend účastnit se
attend starat se o
attend navštěvovat
attend to postarat se
attend to vyřídit co
attendance docházka
attendance počet přítomných
attendance počet návštěvníků
attendance návštěvnost
attendance návštěva
attendance účast
attendance distance donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendances účasti
attendances přítomnosti
attendant návštěvník
attendant hlídač
attendants operátoři
attendants účastníci
attendants hlídači
attended obsluhovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy