Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
outweigh vyvažovat
outweighed převážený
outweighs převažuje
outwit přelstít
outwit přechytračit
outwit vypalovat někomu rybník
outwith vně
outwork část opevnění
outworn zastaralý
ouzel kos černý
OV opční hodnota
ova vajíčko
ova ova
oval ovál
ovarian vaječníkový
ovarian ovariální
ovaries vaječníky
ovary vaječník
ovary ovarium
ovary semeník
ovation ovace
oven pec
oven trouba
oven glove chňapka
oven-ready food polotovar
ovenproof žáruvzdorný
ovens trouby
ovenware žáruvzdorná hmota
ovenware ohnivzdorné nádobí
over příliš
over skončit
over víc než
over přes
over po
over nad
over lomeno
over head and ears až po uši
over here sem
over the edge přes okraj
over the way přes ulici
over the way nad poměry
over there tamhle
over-abundance nadbytek
over-emotional příliš citový
over-filled přeplněný
over-full přeplněný
over-large příliš velký
over-production nadvýroba
over-the-counter přepážkový
over-the-top více než se očekávalo
over-the-top více než obvykle
overabundance nadbytek
overabundance více než nadbytek
overact přehrát
overact přehánět
overact přehrát např. roli
overacting hraní v afektu
overactive nadměrně činný
overactivity hyperaktivita
overage nad věkovou hranicí
overaggressive přehnaně agresivní
overall kombinéza
overall celkově
overall celkem
overall celkový
overalls montérky
overambitious přehnaně ctižádostivý
overanxious přehnaně úzkostlivý
overarch klenout
overate přecenit se
overawe zastrašit
overbalance převážit
overbear zdolat
overbear přemoci
overbearing zpupný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy