Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overbearing převažující
overbearing panovačný
overbearing osobitý
overbearing neomalený
overbearing nejhlavnější
overbearing nejdůležitější
overbearing arogantní
overbearing drzý
overbid přeplatit
overblown zveličený
overblown příliš nafouknutý
overboard přes palubu
overbook rezervovat více než je kapacita
overbore zdolal
overbore přemohl
overborne vyvyšovat se
overbuild zastavět
overbuild příliš stavět
overburden přetížit
overbuy nadměrně nakupovat
overcame překonal
overcame overcome/overcame/overcome
overcapacity zbytečně velká kapacita
overcast zataženo
overcautious opatrnický
overcharge předražit
overcharging předražování
overcoat zimník
overcome zdolat
overcome overcome/overcame/overcome
overcome odolávat
overcome odolat
overcome překonávat
overcome překonat
overcomes překoná
overcoming překonání
overcompensate překompenzovat
overcomplexity přílišná složitost
overconfidence přílišná důvěra
overconfident příliš sebejistý
overcook převařit
overcook rozvařit
overcritical příliš kritický
overcrowd přecpat
overcrowded přeplněný
overcrowding přelidnění
overcurious příliš zvědavý
overdam superstructure zaječí hráz
overdevelop převyvolat
overdid přehnal
overdid overdo/overdid/overdone
overdo přehnat
overdo přehánět
overdo overdo/overdid/overdone
overdo it přehnat to
overdone převařený
overdone přehnaný
overdone overdo/overdid/overdone
overdose předávkování
overdraft přečerpání účtu
overdraft debetní saldo
overdraft přečerpání
overdraw předisponovat
overdraw přečerpat
overdraw překročit
overdraw překreslit
overdraw přečerpat
overdrawn přečerpaný
overdress fintit se
overdrive rychloběh
overdue zpožděný
overdue opožděný
overdue promlčený
overdue nezaplacený
overeat přejíst se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy