Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overeat přejídat se
overeating přejídající se
overemotional příliš citový
overemphasis přílišný důraz
overemphasise příliš zdůrazňovat
overemphasize klást příliš velký důraz
overemphasize příliš zdůrazňovat
overenthusiastic příliš nadšený
overestimate přecenit
overestimate přecenit
overestimate přeceňovat
overestimate nadhodnotit
overestimated nadhodnocený
overestimation nadhodnocení
overexcite předráždit
overexcite nadmíru vzrušit
overexcited přebuzený
overexert přepínat se
overexertion přílišná námaha
overexertion přepínání
overexploitation drancování
overexpose přeexponovat
overexposure přeexpozice
overexposure přeexponování
overfatigue vyčerpat
overfatigue vyčerpanost
overfed překrmený
overfeed překrmovat
overfeed překrmit
overfeed přecpávat
overfill přeplnit
overfitting přeučení
overflow přetékat
overflow přeplnění
overflow přetečení
overflow crest koruna přelivu
overflow edge hrana přelivu
overflowed přeplněný
overflowing přetékání
overflowing přetečení
overflowing přeplnění
overflowing přelévání
overflowing přelití
overflown přeletěl
overflows přetéká
overfly přeletět
overfull přeplněný
overgeneralize příliš zobecnit
overgraze vypást
overgrew přerostl
overground pozemní
overground povrchový
overground nadzemní
overgrow přerůst
overgrown přerostlý
overgrowth nadměrný růst
overhand vrchní
overhand shora
overhand držený shora
overhang převis
overhang přesahovat
overhanging převislý
overhaul vyšetření
overhaul revidovat
overhaul renovace
overhaul přezkoušení
overhaul přepracovat
overhaul přepracování
overhaul prohlédnout
overhaul generální oprava
overhaul generálka
overhauled přepracovaný
overhead vrchní
overhead visutý
overhead stropní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy