Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overhead režijní
overhead režie
overhead nástropní
overhead nadzemní
overhead horní
overhead nad hlavou
overhead costs režijní náklady
overhead expenses režijní náklady
overheads režie
overheads režijní náklady
overhear zaslechnout
overheard zaslechnutý
overheard zaslechl
overheat přehřát
overheat přehřát se
overheated přehřátý
overheating přehřívání
overheating of an economy přehřátí ekonomiky
overheats přehřát se
overhung visel
overhung přečníval
overhung přečnívající
overindulge rozmazlovat
overindulge příliš vyhovovat
overindulge příliš hovět
overindulge hýčkat
overindulge kazit
overindulgence přílišná shovívavost
overindulgent příliš benevolentní
overjoy uchvátit
overjoyed rozradostněný
overkill přemíra
overladen přetížený
overlaid překrytý
overlaid pokrytý
overlain spočíval
overland pozemní
Overland Park město - Spojené státy americké
overlap překrývání
overlap překrývat
overlap překrývat se
overlap překrýt
overlap překrytí
overlapping přesahující
overlapping přesahování
overlapping přečnívající
overlapping překrytí
overlaps přesahy
overlaps překrývá
overlaps přečnívá
overlaps pokrývá
overlarge předimenzovaný
overlay potah
overlay nátěr
overlay pokrytí
overlay překrytí
overlaying překrývání
overlaying překrytí
overleaf na druhé straně
overleap přeskočit
overlie zalehnout
overlie ležet na něčem
overload přetížení
overload přetížit
overloaded přetížený
overloading přetížení
overlong příliš dlouhý
overlook nedbat
overlook přehlédnout
overlooked přehlédnutý
overlooking přehlédnutí
overlooking přečnívající
overlord vrchní pán
overlord suverén
overly tuze

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy