Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overly moc
overly příliš
overmanning příliš zaměstnanců
overmantel ozdoba na krbové římse
overmaster ovládnout
overmodest příliš skromný
overmuch příliš
overnight přes noc
overnight noční
overnight náhlý
overnight celonoční
overoptimistic příliš optimistický
overpaid přeplacený
overpass nadjezd
overpay přeplatit
overpay přeplácet
overpayment přeplatek
overplay přehrávat
overplay přehánět
overplus přebytek
overpopulate přelidnit
overpopulation přelidněnost
overpopulation přelidnění
overpower zdolat
overpower přemoci
overpowered přemohl
overpowering neodolatelný
overpraise přechválit
overpressure přetlak
overprice předražit
overpriced předražený
overprint přetisk
overprinted přetištěný
overprinting přetisk
overproduce nadprodukovat
overproduction nadprodukce
overproduction nadvýroba
overran zaplavil
overran zaplavený
overran zamořil
overran zamořený
overran zabraný
overrate přecenit
overrate nadhodnotit
overrated přeceněný
overrated nadhodnocený
overreach přehánět
overreact přehnaně reagovat
overreacting přehnané reakce
overreaction přehnaná reakce
overrefined přejemnělý
overridden potlačený
override schvátit
override přejít na manuální ovládání
override potlačit
override anulovat
overrides potlačuje
overriding potlačení
overriding předefinování
overriding prvořadý
overriding nezvratný
overriding hlavní
overripe přezrálý
overrode potlačil
overrule zamítnout
overruled zamítnutý
overruling zamítající
overrun zabrat
overrun obsadit
overrun zatopit
overrun zaplavit
overrun zamořit
overrun skluz
overrun přesah
overrun překročení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy