Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overs kriketové směny
oversampling převzorkování
oversaw dohlížel
oversaw dohlížet
oversea zámořský
oversea zámoří
overseas za mořem
overseas zámořský
overseas zaoceánský
overseas funds cizí kapitál (fondy)
overseas markets cizí trhy
overseas trade cizí (zahraniční) obchod
oversee dohlížet
overseen dohlížel
overseer dozorce
oversensitive přecitlivělý
oversensitiveness přecitlivělost
oversensitivity přecitlivělost
oversew prošít
oversexed přeerotizovaný
oversexed posedlý sexem
overshadow zastínit
overshadowed zastíněný
overshoe galoše
overshoe přezůvka
overshoot překročit
overshooting přestřelování
overshot přestřelil
overshot překročil
overshot přečerpal
overshot minul
oversight přehlédnutí
oversight přehlédnutí
oversimplification přílišné zjednodušení
oversimplified příliš zjednodušený
oversimplify přílišně zjednodušovat
oversize nadměrná velikost
oversize nadnormální
oversize nadměrný
oversized přerostlý
oversized nadnormální
oversized nadměrný
oversleep zaspat
overslept zaspal
oversolicitous přepečlivý
overspend přečerpaný
overspend příliš utrácet
overspend one s budget přečerpaný rozpočet
overspending přečerpání
overspent překročil rozpočet
overspill přelidnění
overspill přebytek
overspread rozprostřít
overstate přehánět
overstated zveličený
overstated přehnaný
overstatement zveličování
overstatement přehánění
overstatement nadsázka
overstating zveličování
overstay překročit
overstep překročit
overstepped překročil
overstepped překročený
overstrain přepětí
overstress vyzdvihovat
overstress přepětí
overstretch přetáhnout
overstrung vystresovaný
overstuff přeplácat
overstuff přecpat
oversubscribe objednat více než je nabízeno
oversubtle velice jemný
oversupply nadprodukce
oversupply nadbytek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy