Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overt zjevný
overt veřejný
overt otevřený
overt neskrývaný
overt netajený
overtake předjet
overtake overtake/overtook/overtaken
overtake překvapit
overtake dohonit
overtake zastihnout
overtaken předstižený
overtaken předjetý
overtaken overtake/overtook/overtaken
overtaker předjíždějící
overtaker předjíždějící řidič
overtaking předjíždění
overtaking předjetí
overtax nadměrně zatěžovat daněmi
overthrew svrhl
overthrew overthrow/overthrew/overthrown
overthrow overthrow/overthrew/overthrown
overthrow svržení
overthrow svrhnout
overthrown zdolaný
overthrown přemožený
overthrown overthrow/overthrew/overthrown
overtime přesčas
overtime přesčasový
overtire příliš unavit
overtly neskrývaně
overtly otevřeně
overtly veřejně
overtness zřetelnost
overtness zjevnost
overtone podtón
overtones náznaky
overtones nádechy
overtook předjel
overtook overtake/overtook/overtaken
overtop převyšovat
overtrump trumfnout
overtrump přetrumfnout
overture předehra
overtures předehry
overturn převrátit se
overturn převrácení
overturn překotit
overturn zvrátit
overturn převrátit
overturned převrácený
overuse nadměrné využívání
overuse přílišné využívání
overused nadužíváno
overvaluation nadhodnocení
overvaluation of a currency nadhodnocení měny
overvalue přecenit
overvalue nadhodnotit
overvalued přecenil
overvalued přeceněný
overvalued nadhodnotil
Overview přehled
overview přehled
overweening samolibý
overweening drzý
overweight otylý
overweight obézní
overweight nadměrná hmotnost
overweight nadváha
overwhelm zdrtit
overwhelm zaplavit
overwhelm zdolat
overwhelm uchvátit
overwhelm přemoci
overwhelmed přemožený
overwhelmed ohromený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy