Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
overwhelming drtivý
overwhelming zdrcující
overwhelming ohromný
overwhelming naprostý
overwhelmingly ohromně
overwhelmingly nesmírně
overwinter přezimovat
overwork přesčas
overwork přepracování
overworked přepracovaný
overwrite přepsat
overwrites přepisuje
overwriting přepisování
overwritten přepsaný
overwrote přepsal
overwrought přepracovaný
overzealous příliš horlivý
ovicide ovicid
oviduct vejcovod
oviferous vejcovodný
oviform vejčitý
ovine ovčí
oviparous vejcorodý
ovoid vejcovitý
ovular týkající se vajíčka
ovulation ovulace
ovule vajíčko
ovum vajíčko
ow au
owe dlužit
owe owe/owed/owed
owe dlužit
owe vděčit
owed vlastněný
owed dlužil
owed owe/owed/owed
Owen Owen
Owens Owens
owes dluží
owing nezaplacený
owing dlužný
owing dlužit
owing dlužení
owing dlužen
owing to pro
owing to vzhledem k
owl výr
owl sýček
owl sova
owlet sovička
owlish soví
owls sovy
own vlastnit
own up doznat
own up přiznat se k
owned vlastněný
owner držitel
owner vlastník
owner majitel
owner-occupied vlastnický
owner-occupier obyvatel vlastního domu
owners vlastníci
owners majitelé
ownership vlastnictví
owning vlastnící
owns vlastní
OWTTE Or Words To That Effect
ox tur
ox vůl
oxalate oxalát
oxalic šťavelový
oxalis šťavel
oxbow chomout
oxen volové
oxen voli

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy