Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Oxford Oxford
oxibiosis oxibióza
oxid oxid
oxidant oxidant
oxidant okysličovadlo
oxidase oxidáza
oxidate okysličit
oxidate oxidovat
oxidate okysličovat
oxidation oxidace
oxidation pond biologický rybník
oxidative oxidační
oxidative okysličující
oxide oxid
oxide kysličník
oxides oxidy
oxidise oxidovat
oxidise okysličit
oxidised oxidoval
oxidised okysličil
oxidizable oxidovatelný
oxidization rezivění
oxidize oxidovat
oxidize okysličit
oxidized oxidoval
oxidized okysličil
oxidizer okysličovadlo
oxidizers oxidační činidla
oxidizing oxidování
oxidizing oxidační
oxidizing okysličující
oxidizing okysličování
oxidoreduction oxidoredukce
oxime oxim
oximeter oximetr
oxlip prvosenka vyšší
Oxnard město - Spojené státy americké
oxtail oháňka
oxtail hovězí oháňka
oxter podpaží
oxygen kyslík
oxygen curve kyslíková čára (hydrochemie)
oxygen deficit deficit kyslíku (ve vodě)
oxygen demand spotřeba kyslíku (hydrochemie)
oxygen mask kyslíková maska
oxygen sag curve kyslíkový průhyb (hydrochemie)
oxygen saturation nasycení kyslíkem (vody)
oxygen saturation index index nasycení kyslíkem (vody)
oxygen tent kyslíkový stan
oxygenate okysličovat oxygenated
oxygenating okysličování
oxygenation oxygenace
oxygenation okysličení
oxygenation okysličování
oxygenize okysličovat
oxyhaemoglobin oxyhemoglobin
oxymoron oxymorón
oxytocin oxytocin
oyster ústřice
oystercatcher druh ptáka
oysters ústřice
Oz Oz
Ozark okres v USA
ozokerite ozokerit
ozone ozon
ozone hole ozonová díra
ozone layer ozonová vrstva
ozonide ozonid
ozonosphere ozonosféra
p pipitch
p p
P & L zisk a ztráta
p-n junction PN přechod
p-n-p transistor pnp tranzistor
p-type semiconductor polovodič typu p

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy