Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
attended navštěvovaný
attended navštěvoval
attender návštěvník
attending docházení
attention věnovat pozornost
attention pozornost
attention pozor
attention péče
attention ošetření
attentional týkající se pozornosti
attentions výstrahy
attentions upozornění
attentive všímavý
attentive zdvořilý
attentive pozorný
attentively pozorně
attentively listen to naslouchat
attentiveness pozornost
attentiveness zdvořilost
attentiveness ochota
attentiveness laskavost
attenuate oslabený
attenuate zeslabený
attenuate zmírnit
attenuate zmenšit
attenuated zmírnil
attenuated zmírněný
attenuated zmenšil
attenuating zmírňující
attenuation zředění
attenuation útlum
attenuation tlumení
attenuation ředění
attenuation oslabení
attenuator tlumič
attenuator atenuátor
attest osvědčit
attest osvědčení
attest nasvědčovat
attest atest
attestation ověření
attestation atestace
attestation osvědčení
attested ověřený
attested doložený
attested atestovaný
attic podkroví
attire roucho
attired oblečený
attitude póza
attitude postavení
attitude poloha
attitude názor
attitude stanovisko
attitude přístup
attitude postoj
attitude držení těla
attitudes stanoviska
attitudes postoje
attitudinal subjektivní
attitudinize pózovat
ATTN Attention
attorney zmocněnec
attorney právní zástupce
attorney advokát
attorney general státní zástupce
attorney-general státní zástupce
attorneys advokáti
attract vábit
attract přivábit
attract přitahovat
attract attention poutat pozornost
attractant atraktant
attracted přitahovaný
attracted přitahoval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy