Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
paddle lopatka
paddle boat kolesový parník
paddle wheel lopatkové kolo
paddle your own canoe hleď si svého
paddlefish veslonos
paddles pádla
paddles pádluje
paddlewheel koleso
paddling pádlování
paddock místo
paddock ohrazené pastvisko
paddy vztek
paddy zlost
paddy rýže neloupaná
paddy wagon uzavřený vůz pro přepravu vězňů
padlock visací zámek
Padova Padova
padre kurát
padre kaplan
pads chrániče
pads podložky
pads vycpávky
pads polštářky
pads vložky
paean hymnus
paean paján
paean chvalozpěv
paederast pederast
paediatric pediatrický
paediatrician dětský lékař
paediatrics dětské lékařství
paedophile pedofil
paedophilia pedofilie
paek temeno
paella španělské jídlo z rýže
paella španělské jídlo
paeony pivoňka
pagan neznaboh
pagan pohan
pagan pohanský
pagan religion pohanství
Paganini Paganini
paganism pohanství
pagans pohané
page páže
page očíslovat stránky
page vyvolat jménem
page list
page stránka
page strana
page number číslo stránky
page printer stránková tiskárna
page-boy páže
pageant okázalost
pageantry nádhera
pageants scény
pageboy poslíček
pageboy účes na páže
pageboy sluha
paged stránkovaný
pageful plná strana knihy
pager pager
pages strany
pages stránky
paginate stránkovat
paginated stránkovaný
paginates stránkuje
paginating stránkování
paginating očíslovat stránky
pagination stránkování
paging stránkování
Pago Pago Pago Pago
pagoda pagoda
paid zaplacený
paid zaplaceno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy