Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
paint líčidlo
paint a picture namalovat obrázek
paint the town red vyhodit si z kopýtka
paint the town red roztočit to
paintbox lakovací kabina
paintbox skříňka s barvami
paintbrush štětec
painted malovaný
Painted Desert oblast v Arizoně
painter lakýrník
painter natěrač
painter malíř
painters malíři
painting natírání
painting malba
painting obraz
painting malování
painting malířství
paintings malby
paints maluje
paintwork malba
paintwork nátěr
pair párový
pair člen Sněmovny lordů
pair pár
pair of pliers kleště
pair off spárovat
pair off dohodit
pair off dát dohromady
pair up vytvořit dvojici
paired párovaný
pairing párování
pairs dvojice
pairs páry
pairwise párovaný
paisley kašmír
pajamas pyžamo
Pak Pákistánec
Pakistan Pákistán
Pakistani pákistánský
Pakistanis Pákistánec
pal kamarád
pal partner
palace palác
palaces paláce
paladin ochránce
paladin bojovník za přesvědčení
paladin rytíř
paladin paladýn
palaeobiology paleobiologie
palaeoecology paleoekologie
palaeographic paleografický
palaeolithic paleolitický
palaeontological paleontologický
palaeontologist paleontolog
palaeontology paleontologie
Palaeotropical Realm paleotropická rostlinná říše
palankeen palankýn
palanquin palankýn
palatability chutnost
palatable přijatelný
palatable stravitelný
palatable chutný
palatal palatála
palatal patrový
palatal palatální
palatalize palatalizovat
palate patro
palates patra
palatial luxusní
palatial palácový
palatinate palatynát
Palatinate Falcko
palatine úředník ve starém Římě
Palatine Palatin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy