Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
papers papíry
papers doklady
paperweight těžítko
paperwork kancelářská práce
paperwork úřadování
paperwork papírování
paperwork administrativa
papery podobný papíru
papery tenoučký a suchý
papery papírovitý
papier-mache papírová drť
papier-mache papírová hmota
papilla papila
papilla bradavka
papillae bradavky
papillae papily
papillae papilla
papillary papilární
papillary bradavkovitý
papist papeženec
papist zastánce papežství
papoose indiánské batole
papoose indiánské dítě
Pappas Pappas
pappy kašovitý
paprika paprikový
paprika paprika
Papua New Guinea Papua Nová Guinea
papyri papyrus
papyri papyry
papyrus šáchor papírodárný
papyrus svitky
papyrus papyrus
par průměrný
par průměr
par rovnováha
par par
par normál
par excellence par excellence
par excellence vyloženě
par value paritní hodnota
par value měnová parita
para parašutista
para para
parable přirovnání
parable alegorie
parables přirovnání
parables podobenství
parables příměry
parabola parabola
parabolic parabolické
parabolic parabolický
parabolic mirror parabolické zrcadlo
parabolic reflector parabolický reflektor
paraboloid paraboloid
paraboloidal paraboloidní
paracetamol lék tišící bolest
paracetamol lék proti horečce
paracetamol paracetamol
parachute padák
parachuting parašutistika
parachuting parašutismus
parachutist výsadkář
parachutist parašutista
parade průvod
parade přehlídka
paradigm vzor
paradigm paradigma
paradigmatic vzorový
paradigmatic pradigmatický
paradigms vzory
paradigms příklady
paradigms paradigmata
parading pochodování
paradisaic rajský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy