Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
attracting přitahující
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractive atraktivní
attractive lákavý
attractive vábivý
attractive hezký
attractive půvabný
attractive přitažlivý
attractively přitažlivě
attractively atraktivně
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
attracts přitahuje
attributable přisouditelný
attribute přičíst
attribute znak
attribute vlastnost
attributed mající znak
attributed mající atribut
attributes atributy
attributing přisuzování
attribution přisuzování
attribution kompetence
attributive atributivní
attrit (vojensky) vyčerpat - unavit (nepřítele)
attrited opotřebovaný
attrition opotřebování
attune sladit
attune naladit
attune ladit
attuned sladil
attuned naladil
attuned naladěný
attuned ladil
ATTYOB Anything That Turns You On Baby
ATV Associated television
ATV terénní vozidlo
atypical atypický
atypically atypicky
au pair pomocnice v domácnosti
aubergine lilek
aubergine baklažán
Aubrey Aubrey
auburn zlatohnědý
auburn světle kaštanový
auburn světle hnědý
auburn hair světle hnědé vlasy
Auckland město - Nový Zéland
auction dražební
auction dražit
auction vydražit
auction dražba
auction aukce
auction off vydražit
auction off dražit
auction off prodat v dražbě
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctions aukce
audacious drzý
audacious smělý
audacious odvážný
audacious neohrožený
audaciously troufale
audacity smělost
audacity odvaha
audibility slyšitelnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy