Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
paradisaical rajský
paradise ráj
paradisiac rajský
paradisiacal rajský
paradisial rajský
paradox paradox
paradoxes paradoxy
paradoxical paradoxní
paradoxically paradoxně
paraffin parafin
paraffin petrolej
paraffin oil parafinový olej
paraffin wax parafin
paragliding paragliding
paragliding létání na padákovém kluzáku
paragon příklad
paragon ideál
paragon vzor
paragons vzory
paragraph paragraf
paragraph odstavec
paragraphing členění na odstavce
paragraphs odstavce
Paraguay cesmína paraguayská
Paraguay Paraguay
Paraguay Paraguayská republika
Paraguayan paraguayský
Paraguayan Paraguayec
Paraguayans obyvatelé Paraguaye
parakeet druh papouška
paraldehyde paraldehyd
paralinguistic paralingvistika
parallax parallax
parallax současné posunování scén
parallax paralaxa
parallel obdoba
parallel paralela
parallel simultánní
parallel rovnoběžka
parallel analogický
parallel paralelní
parallel souběžný
parallel rovnoběžný
parallel bars bradla
parallel circuit paralelní obvod
parallel port paralelní port
parallel processing paralelní zpracování
parallelepiped rovnoběžnostěn
parallelepiped hranol
parallelism souběžnost
parallelism rovnoběžnost
parallelism podobnost
parallelize paralelně umístit
parallelized paralelně umístěné
parallelogram rovnoběžník
parallels paralely
parallels rovnoběžky
parallels obdoby
paralyse paralyzovat
paralyse ochromit
paralysed ochromený
paralysed paralyzovaný
paralysis ochrnutí
paralysis obrna
paralysis paralýza
paralysis by analysis paralýza analýzou
paralytic paralytický
paralytically paralyticky
paralyze paralyzovat
paralyze potlačit
paralyze zneškodnit
paralyze zeslabit
paralyze ochromit
paralyze ochrnout
paralyze strnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy