Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
paralyzed zneškodnil
paralyzed zeslabil
paralyzed strnul
paralyzed potlačil
paralyzed paralyzoval
paralyzed omráčený
paralyzed ochromil
paralyzed ochrnutý
paralyzed ochrnul
paralyzer paralyzér
paralyzing paralyzující
paralyzing paralyzující
paramagnetic paramagnetický
paramagnetism paramagnetizmus
Paramaribo Paramaribo
paramecium trepka
paramedic výsadkář se zdravotnickým výcvikem
paramedic zdravotník
paramedical nemocniční
parameter parametr
parameterize vyjádřit v parametrech
parameters parametry
parametric parametrický
parametrically parametricky
parametrisation parametrizace
parametrise vyjádřit v parametrech
parametrization parametrizace
parametrize vyjádřit v parametrech
paramilitaries polovojenští příslušníci
paramilitary polovojenský
paramilitary force polovojenská síla
paramilitary organisation polovojenská organizace
paramilitary organization polovojenská organizace
paramilitary unit polovojenská jednotka
paramorph paramorfní
paramount prvořadý
paramount nejdůležitější
paramount naprosto nadřazený
paramount rozhodující
paramount vrchní
paramount vrcholný
paramount výsostný
paramount hlavní
paramount svrchovaný
paramount nejvyšší
paramount první
paramountcy prvořadost
paramountcy nadvláda
paramour milenec
paramour milenka
Parana Paraná
paranoia paranoia
paranoiac paranoický
paranoic type schizophrenia paranoidní schizofrenie
paranoid paranoička
paranoid paranoidní
paranoid paranoický
paranoid paranoik
paranoid schizophrenia paranoidní schizofrenie
paranormal paranormálno
paranormal nevysvětlitelný
paranormal paranormální
parapet parapet
parapet nízká zídka
paraphernalia výbava
paraphernalia výstroj
paraphrase převyprávět
paraphrase parafrázovat
paraphrased parafrázovaný
paraphrased převyprávěný
paraphrasing převyprávění
paraphrasis parafráze
paraphrastic parafrastický
paraphysis parafyza
paraplegia paraplegie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy