Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
paraplegic paraplegický
paraplegic paraplegik
paraprofessional poloprofesionální
paraprofessional poloprofesionál
parapsychological parapsychologický
parapsychologist parapsycholog
parapsychology parapsychologie
paraquat druh herbicidu
paraquat herbicid
parasite parazit
parasite attack napadení parazity
parasite toxicity toxicita parazita
parasites paraziti
parasitic příživnický
parasitic parazitní
parasitic parazitický
parasitic cizopasný
parasitic activity aktivita parazita
parasitic microorganism parazitický mikroorganismus
parasitical parazitický
parasitical cizopasný
parasitism parazitismus
parasitism příživnictví
parasitism parazitizmus
parasitoid parazitoid
parasitologist parazitolog
parasitology parazitologie
parasol jednoplošné letadlo
parasol slunečník
parathion druh insekticidu
parathyroid přištítný
parathyroid gland příštítná žláza
parathyroid hormone hormon příštítné žlázy
paratroop výsadkářský
paratrooper výsadkář
paratroops výsadkové oddíly
paratyphoid paratyfus
parboil předvařit
parcel balíček
parcel balík
parcel out parcelovat
parcel post balíková pošta
parcelling rozdělit
parcels pozemky
parcels parcely
parcels balíky
parch opražit
parch pražit
parch vyprahnout
parch vysušit
parched vyprahlý
parched vysušený
parchment pergamen
pardon prominout
pardon pardon
pardon omluvit
pardon odpustit
pardon milost
pardon me promiňte mi
pardon me prominte mi
pardon me omluvte mě
pardon? prosím
pardonable omluvitelný
pardonable prominutelný
pardoner prodavač odpustků
pardoner odpustkář
pare zmenšit
pare ostříhat
pare stříhat
pare okrájet
pare krájet
pare oloupat
pare loupat
pare off odkrojit
paregoric uklidňující lék

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy