Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
parenchyma parenchym
parent předek
parent původce
parent matka
parent otec
parent rodič
parent mateřský
parent zdroj
parent company rodičovská společnost
parent-in-law tchyně
parent-in-law tchán
parentage rod
parentage původ
parental rodičovský
parenteral mimostřevní
parenterally ústně
parentheses kulaté závorky
parentheses kulaté závorky
parenthesis závorka
parenthesis vsuvka
parenthesis kulatá závorka
parenthesise závorkovat
parenthesised závorkovaný
parenthesised závorkoval
parenthesize udělat vsuvku
parenthetic vsunutý
parenthetic týkající se závorek
parenthetical vsunutý
parenthetical parentetický
parenthood rodičovství
parentless jsoucí bez rodičů
parentless bez rodičů
parents rodiče
parents-in-law tchán a tchyně
parer škrabka
parer struhadlo
paresis paréza
Pareto Vilfredo Pareto (1848-1923)
Pareto improvement Paretovo vylepšení
Pareto improvement test Parentův test zlepšení
Pareto irrelevant. externality
Pareto optimality Paretova optimalita
Pareto-relevant. externality
parfait druh zmrzliny
parget omítat
parget nahazovat
parget omítka
pargeting štukatura
parhelion parhelium
pari-mutuel systém sázek
pariah pária
pariah vyvrhel
parietal lebeční
paring slupka
paring frézování
Paris Pařížský
Paris Paris
Paris Paříž
Paris Club Skupina deseti
Paris Club Pařížský klub
Paris Convention Paris Convention
parish okrsek
parish farnost
parish farní
parish church farní kostel
parish priest farář
parishes farnosti
parishioner farník
Parisian pařížský
Parisian Parisian
Parisian Pařížan
Parisienne Pařížanka
parity rovnocennost
parity rovnost
parity parita

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy