Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
park sad
park přírodní rezervace
park přírodní park
park parkový
park uložit
park zaparkovat
park parkovat
park obora
park parkoviště
park park
park and ride P+R parkoviště
park gait plynulý živý klus
park waste odpad ze sídelní zeleně
parka druh sportovní bundy
parka eskymácký kabátec s kapucí
Parke Parke
parked zaparkovaný
Parkersburg Parkersburg
Parkhouse Parkhouse
parking parkovací
parking parkoviště
parking parkování
parking brake ruční brzda
parking garage garáž
parking lot parkoviště
parking meter parkovací hodiny
parking ticket parkovací lístek
parking zone parkovací zóna
Parkinson Parkinson
Parkinson s disease Parkinsonova nemoc
parkland rezervace
Parkman Parkman
parks parky
parks parkuje
parkway alej
parlance způsob řeči
parlance hantýrka
parlay znovu vsadit výhru
parlay použít přednosti k získání výhody
parlay nová sázka
parlay zhodnotit
parlay navýšit
parlay hromadit
parley vyjednávat
parley vyjednávání
parliament sněm
parliament parlament
parliamentarian poslanec parlamentu
parliamentarian parlamentář
parliamentary parlamentní
parliamentary democracy parlamentní demokracie
parlor salon
parlour přijímací pokoj
parlour hovorna
parlour salón
parlourmaid služebná
parlous hazadrní
parlous riskantní
Parmesan parmezán
Parmesan cheese Parmazán
Parnassus Parnas
parochial farní
parochialism omezenost
parochiality provinciálnost
parodies paroduje
parodies parodie
parody výsměch
parody parodie
parole podmíněné propuštění
parole podmínka
parolee podmínečně propuštěn
parotid příušní
parotitis zánět příušní žlázy
paroxysm záchvat
paroxysm nával

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy