Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
parquet parkety
parquetry parketová podlaha
Parr Parr
parricidal otcovražedný
parricide otcovražda
Parrish Parrish
parrot papoušek
parrot papouškovat
parrots papoušci
parry odvrátit
Parry William Edward Parry (1790-1855)
parse udělat rozbor
parse rozebrat
parse syntakticky rozebrat
parsec parsek
parsecs parseky
parsed rozebraný
Parsee Párs
parser syntaktický analyzátor
parses rozebírá
Parsi Párs
parsimonious šetrný
parsimonious skoupý
parsimonious lakomý
parsimony skrblictví
parsing syntaktická analýza
parsing rozebírání
parsley petržel
parsnip pastiňák
parsnips pastiňáky
parson duchovní
parson pastor
parsonage fara
Parsons Parsons
part strana
part složka
part role
part kus
part epizoda
part dělit
part podíl
part part
part dílčí
part kousek
part partie
part rozlišovat
part součástka
part oddělit
part součást
part rozcházet se
part rozejít se
part díl
part část
part částečně
part úkol
part company rozejít se
part payment částečná platba
part proprietor spolumajitel
part with přenechat
part with rozloučit se s
part-exchange částečný protiúčet
part-owner spolumajitel
part-owner spoluvlastník
part-proprietor spolumajitel
part-song druh vícehlasé písně
part-time na částečný úvazek
part-timer pracovník se zkrácenou dobou
part-timer brigádník
part-way v půli cesty
partake jíst
partake in podílet se na
partaken najedl se
partaker spoluúčastník
parted rozštěpený
parted rozdělený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy