Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
particularly obzvláště
particularly zejména
particularly obzvlášť
particularly zvlášť
particulars podrobnosti
particulars detaily
particulate jsoucí z částic
particulate radiation korpuskulární záření
parties strany
parties večírky
parties skupiny
parties politické strany
parting pěšinka
parting oddělování
parting dělení
partisan stoupenec
partisan přívrženec
partisan partyzán
partisan fanatický
partisans partyzáni
partisanship slepá oddanost
partisanship záškodnictví
partisanship partyzánství
partite dělený
partition rozdělení
partition přepážka
partition sekce
partition segment
partition příčka
partition oddíl
partition off rozdělit
partitioned segmentovaný
partitioned rozdělený
partitioning rozkládání
partitions úseky
partitions oddíly
partitive partitivní
partizan partyzán
partly jednak
partly částečně
partner družka
partner společník
partner partner
partners společníci
partners in crime spolupachatelé
partnership spoluúčast
partnership společenství
partnership partnerství
partnership spolupráce
partook zúčastňoval
partook popil
partook pojedl
partook podílel
partridge koroptev
parts součástky
parts části
partsong druh vícehlasé písně
parturition porod
partway v půli cesty
partway částečně
party strana
party mejdan
party malá slavnost
party večírek
party politická strana
party line společná přípojka
party line skupinová přípojka
party spirit stranictví
party-goer návštěvník večírků
partygoer návštěvník večírků
parvenu zbohatlík
parvenu povýšenec
pas přednost
Pasadena Pasadena
pascal pascal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy