Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pascal jednotka tlaku
paschal velikonoční
pasha paša
PASP Plus Photovoltaic Array Space Power Plus Diagnostics
pasqueflower koniklec
pass podání
pass plynout
pass průkazka
pass udělat např. zkoušku
pass projít
pass vstupenka
pass podávat
pass podat
pass minout
pass míjet
pass nahrát
pass nahrávka
pass around obejít (kolem něčeho)
pass around minout
pass around míjet
pass away zesnout
pass away pominout
pass away zemřít
pass by míjet
pass by obejít
pass by jít kolem
pass down poslat
pass down postoupit
pass down předat
pass for entry průkazka
pass off probíhat
pass off udát se
pass on předat
pass on postoupit
pass out vyhovět např. podmínkám testu
pass out absolvovat
pass out projít testem
pass over pominout
pass through zažívat
pass through zakusit
pass through projíždět
pass through projet
pass through prodělávat
pass through protažení se
pass through proskok
pass through projít skrz
pass through projít přes
pass up opomenout
pass-fail buď anebo
passable sjízdný
passably ucházejícím způsobem
passage přejezd
passage přechod
passage pasáž
passage plavba
passage průchod
passage průjezd
passage chodba
passage for vehicles průjezd
passages průchody
passageway průjezd
passageway průchod
Passaic okres v USA
passbook vkladní knížka
passbook bankovní knížka
passe vyšlý z módy
passe-partout pasparta
passed uplynulý
passed minulý
passed prošel
passed pošel
passenger cestující
passenger osobní
passenger pasažér
passenger pigeon holub stěhovavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy