Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
passenger train osobní vlak
passengers pasažéři
passengers cestující
passer míjející osoba
passer-by mimojdoucí
passer-by kolemjdoucí
passerby kolemjdoucí
passerby mimojdoucí
passerine vrabec
passers-by kolemjdoucí
passes plyne
passes prochází
passes přechází
passes projíždí
passes míjí
passim uvození citace
passing míjení
passing machine pasírka
passion zaujetí
passion zanícení
passion náruživost
passion nadšení
passion chtíč
passion rozkoš
passion vášeň
passionate prudký
passionate zanícený
passionate náruživý
passionate nadšený
passionate vášnivý
passionately vášnivě
passionateness vášnivost
passionateness nadšení
passionflower mučenka
passionless nevášnivý
passionless frigidní
passions vášně
passivate pasivovat
passivated pasivovaný
passive trpný
passive pasivní
passive protection pasivní ochrana
passive resistance pasivní odpor
passive solar energy pasivní solární energie
passive use value pasivní užitná hodnota
passive voice trpný rod
passively pasivně
passivity pasivita
passkey univerzální klíč
passover pascha
passport pasový
passport pas
passport cestovní pas
passport control pasová kontrola
passports pasy
password heslo
password jak to mam vedet
passwords hesla
past předcházející
past dřívější
past právě uplynulý
past minulá doba
past bývalý
past mimo
past po
past minulost
past okolo
past minulý
past kolem
past uplynulý
past tense minulý čas
past time minulý čas
pasta těstoviny
paste lepit
paste pojivo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy