Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abortus potrat
Abos australští domorodci
abound překypovat
abound přetékat
abound oplývat
abound hojně se vyskytovat
about kvůli
about aktivní
about v čem
about být připravený
about u sebe
about u
about skoro
about stran čeho
about sem tam
about po
about přibližně
about o čem
about okolo
about kolem
about o
about dokola
about asi
about face čelem vzad
about him o něm
about him na něho
about time načase
about us o nás
above výše uvedený
above shora uvedený
above výše
above nade
above shora
above nahoře
above nahoru
above nad
above all především
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
above board čestný
above me na mě moc
above one s means nad poměry
above par nad průměrem
above par nad paritou
above par nad pari
above standard nadprůměrný
above the law nepodléhající zákonům
above understanding mimo chápání
above-board poctivý
above-board poctivě
above-board čestně
above-board bezelstně
above-mentioned dříve zmíněný
aboveboard otevřený
aboveboard otevřeně
aboveboard poctivě
aboveground nadzemní
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abovementioned dříve zmíněný
abracadabra čárymáry
abrade obrousit
abrade opotřebit
abraded opotřebený
abrading brusný
abrasion abraze
abrasion odřenina
abrasion otěr
abrasion oděrka
abrasion obrušování
abrasion belt brusný pás
abrasion dust brusný prach
abrasion polishing leštění broušením
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasion test zkouška na otěr
abrasions oděrky
abrasive brusný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy