Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
audible slyšitelný
audibleness slyšitelnost
audibly slyšitelně
audience posluchačstvo
audience obecenstvo
audience audience
audience posluchači
audience diváci
audience slyšení
audience publikum
audiences publika
audiences obecenstva
audio zvuk
audio frequency zvuková frekvence
audio-visual audio-vizuální
audiogram audiogram
audiograms audiogramy
audiometer audiometr
audiometry audiometrie
audiophile diskofil
audiophile hudební nadšenec
audiophile člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby
audiotape zvuková páska
audiovisual audiovizuální
audit vyúčtování
audit revize
audit přezkoušet
audit kontrolovat
audit ověření účtů
audit prověrka
audit audit
audit client klient auditu
audit committee revizní výbor
auditing kontrola
auditing revize
auditing přezkoušení
audition konkurs
audition zkouška
audition konkurzní výkon
auditive sluchový
auditive auditivní
auditor revizor
auditor auditor
auditorial revizní
auditorium aula
auditorium posluchárna
auditorium hlediště
auditors auditoři
auditory sluchový
auditory nerve sluchový nerv
auditory ossicle sluchová kůstka
auger vrták
auger šnek
auger nebozez
aught nic
augite augit
augite pyroxen
augment rozšířit
augment rozmnožit
augment zvětšit
augmentation zvýšení
augmentation zvětšení
augmentative augmentativní
augmentative zvětšující
augmented zvětšený
augmented rozšířený
augur předzvěst
augury příslib
augury předtucha
augury předzvěst
august vznešený
august důstojný
August srpen
aunt teta
aunt teta

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy