Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
patch záplata
patch záhon
patchable záplatovatelný
patchboard patch panel
patchcord propojovací šňůra
patched záplatovaný
patches záplaty
patches záplatuje
patches náplasti
patchily skvrnitě
patchiness záplatovanost
patchiness skvrnitost
patching záplatování
patchwork slátanina
patchwork mozaika
patchy záplatovaný
patchy skvrnitý
patchy nespolehlivý
pate temeno
patella čéška
paten paténa
paten miska na hostie
patent patent
patent výsada
patent licence
patent dát si patentovát
patent nechat si patentovát
patent dostat patent
patent prostý
patent očividný
patent vyložený
patent zřejmý
patent zjevný
patent patrný
patent jasný
patent application rodičovská aplikace
patent infringement porušení patentu
patent law patentové právo
patent medicine značkový lék
patentable patentovatelný
patented patentovaný
patentee člověk
patenter majitel patentu
patenter držitel patentu
patenting patentování
patently zřejmě
patently jasně
patents patenty
pater tatík
paterfamilias hlava rodiny
paternal otcovský
paternalism paternalismus
paternalist paternalistický
paternalistic paternalistický
paternally otcovsky
paternity otcovství
paternity test test otcovství
paternoster paternoster
paternoster modlitba
paternoster Otčenáš
Paterson Paterson
path trasa
path pěšina
path cesta
path trajektorie
path stezka
path cestička
path dependence závislost na cestě
pathetic žalostný
pathetic ubohý
pathetic smutný
pathetic úpěnlivý
pathetic patetický
pathetic dojemný
pathetically uboze

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy