Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pathetically trapně
pathetically dojemně
pathfinder průkopník
pathfinder pionýr
pathfinder stopař
pathless neschůdný
pathname cesta k souboru
pathogen patogen
pathogenesis patogeneze
pathogenic choroboplodný
pathogenic patogenní
pathogenic microorganism patogenní mikroorganismus
pathologic patologický
pathological patologický
pathologically patologicky
pathologically chorobně
pathologist patolog
pathology patologie
pathos patos
pathos dojímavost
paths stezky
paths pěšiny
pathway cesta
pathway stezka
pathway dráha
pathway pěšina
pathways pěšiny
patience vytrvalost
patience strpení
patience trpělivost
patient pacientka
patient pacient
patient trpělivý
patient nemocný
patiently trpělivě
patients pacienti
patina patina
patina měděnka
patination pokrytí měděnkou
patio nádvoří
patisserie cukrárna
Patna Patna
patois žargon
patois dialekt
patoxene patoxen
patresfamilias hlavy rodiny
patriarch patriarcha
patriarchal patriarchální
patriarchate patriarchát
patriarchy patriarchát
Patrice Patrice
Patricia Patricia
patrician patricij
patrician šlechtic
patricide otcovražda
patrick patrik
Patrick Patrick
Patrick Deshawn
patrilineal patrilineární
patrimonial dědický
patrimony dědičný statek
patrimony dědičný majetek
patrimony rodinný majetek
patrimony církevní majetek
patrimony dědictví
patriot vlastenec
patriotic patriotický
patriotic vlastenecký
patriotically vlastenecky
patriotism patriotismus
patriotism vlastenectví
patriots vlastenci
patriots patrioti
patristic patristický
Patroclus Patrokles

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy