Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Paulsen Paulsen
Paulson Paulson
Paulus Paulus
paunch pupek
paunch bachor
paunchy břichatý
pauper chudák
pauperism nouze
pauperism chudoba
pauperize zbídačit
pauperize ožebračit
paupers chudáci
pause zastavení
pause oddech
pause zastavit se
pause ustat
pause přestávka
pause přestat
pause počkat
pause pauzovat
pause pauza
pause odmlka
pause pozastavit
paused prerušený
paused přerušený
pauses zastavuje se
pausing zaváhání
pausing odmlka
pausing odmlčení
pavage dlažba
pave vydláždit
pave dláždit
pave the way razit cestu
paved vydlážděný
paved dlážděný
pavement dlažba
pavement chodník
pavements chodníky
pavilion velký stan
pavilion šatna
pavilion pavilon
paving dláždění
paving dlažba
paviour dlaždič
Pavlov Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936)
Pavlov Pavlov
paw pracka
paw packa
paw tlapa
pawl zarážka
pawl západka
pawn zastavit
pawn zástava
pawn dát do zástavy
pawn pěšec
pawn pěšák
pawnbroker majitel zastavárny
pawnbroker zastavárník
pawnbroker s shop zastavárna
pawnbroking zastavárna
Pawnee okres v USA
pawnshop zastavárna
pawpaw papája
paws tlapky
pax polibek míru při mši
pay výplatní
pay výplata
pay doplatit
pay pay/paid/paid
pay zaplatit
pay plat
pay platit
pay a compliment složit poklonu
pay a visit navštívit
pay attention dávejte pozor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy